Halsduk mini bilen

Halsduk Mini
Halsduk Mini
Med 2 sugproppar att fästas på bilrutan